OK1RUM

UŽITEČNOSTI
NAJDI LOC
Echolink
DX Zone.com
APRS
SRÁŽKY
-
DLOUHÉ VLNY
STŘEDNÍ VLNY
KRÁTKÉ VLNY
UHF/VHF/SHF
SDÍLENÉ + PMR
CB

MOON contest

 Viz:

všeobecné oprávnění čč. VO-R/16/08.2005-28
k využívání radiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz.

1.      stanici lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;

2.      technické parametry stanic jsou:

Ozn.

Provozní kmitočty

Vyzářený výkon

Šířka pásma zabraného vysíláním

Druh provozu

Ukončení provozu

a

27,905; 27,915 MHz

1 W e.r.p.

8,5 kHz

pouze přenos dat

 

b

27,975; 27,985; 27,995 MHz

100 mW e.r.p.

8,5 kHz

pouze přenos dat

 

c

34,050; 34,075; 34,150; 34,175 MHz

1 W e.r.p.

16 kHz

 

 

d

45,050; 45,075; 45,100; 45,125; 45,150; 45,175 MHz

1 W e.r.p.

16 kHz

 

31. 12. 2010

e

57,225; 57,250; 57,275; 57,300 MHz

10 mW e.r.p.

16 kHz

pouze přenos dat

 

f

77,025; 77,050; 77,075; 77,100; 77,725; 78,000; 81,725; 81,750 MHz

1 W e.r.p.

16 kHz

 

 

g

87,430; 87,470 MHz

500 mW e.r.p.

14 kHz

pouze přenos dat

 

h

149,125; 149,250; 155,725; 156,150 MHz

500 mW e.r.p.

16 kHz

pouze přenos dat

 

i

172,650; 172,950; 172,975 MHz

5 W e.r.p.

10 kHz

 

 

i1

172,650; 172,950; 172,975 MHz

5 W e.r.p.

16 kHz

 

31. 12. 2010

j

172,725; 173,050 MHz

1 W e.r.p.

10 kHz

 

 

j1

172,725; 173,050 MHz

1 W e.r.p.

16 kHz

 

31. 12. 2010

k

305,825; 305,875 MHz

500 mW e.r.p.

16 kHz

pouze přenos dat

31. 12. 2005

l

448,070; 448,170 MHz

500 mW e.r.p.

14 kHz

pouze přenos dat

 

m

448,490; 448,570; 448,610 MHz

5 W e.r.p.

14 kHz

 

 

n

449,770; 449,810 MHz

1 W e.r.p.

14 kHz

 

 

3.      stanice nesmí být provozována s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu ani s převaděči;

4.      stanice nesmí být připojována přímo ani nepřímo k veřejným komunikačním sítím, ani využívána k poskytování služeb elektronických komunikací;

5.      vysílání stanic v pásmech a, b, e, g, h, k, l nesmí mít charakter trvalého provozu. Klíčovací poměr (tj. podíl času, kdy vysílač vysílá na nosném kmitočtu, v rámci jedné hodiny) v těchto pásmech nesmí být větší než 10 %, přičemž délka jednoho vysílání nesmí být delší než 10 sekund;

6.      stanice v pásmech c, d, f, i, i1, j, j1, m, n mohou být provozovány pouze jako přenosné, nikoliv pevně zabudované v objektu nebo ve vozidle. Provoz stanic se závěsnými či pevnými anténami není povolen;

7.      provoz stanic v pásmech i, i1, j, j1 není povolen v oblastech příjmu televizního vysílání na 6. televizním kanálu 3);

8.      provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými stanicemi téže služby. Případné rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou;

9.      stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

JO70HB
ITU: 28
CQ: 15